Loading...

این کتاب کتابی است فعل و انفعالی و شما وظیفه دارید به عنوان خواننده نقش فعالی داشته بایید. در این کتاب مطالعات موردی زیادی گنجاده شده است، حواشی و تمرینات بسیار متنوعی برای خواننده در نظر گرفته شده است که امید است برایتان جذاب و سدود مند باشد. انتظار می رود تمرینات موجود در کتاب به فهم مفاهیم کلیدی کمک کند و آموزش را تسریع نماید. هم چنین در انتهای هر فصل پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر و نیز خلاصه ی فصل خوانده شده قرار دارد که به فهم موضوع کمک می نماید.

تهیه و تنظیم آیان ماتئوس
مترجم دکتر مهرداد نوابخش-دکتر میترا خاقانی فرد
سال انتشار 1394
تعداد صفحات 96
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا