Loading...
کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

کنکاش در ساختار کاربردی نظریه و بنیان علمی از دیدگاه جامعه شناسی بسیار دشوار است ونگارنده کوشیده است تا مطالب را به گونه ای ساده و روان از منابع و مآخذ مستند جمع آوری کرده ودر یازده فصل گرده اوری نموده.

از 1 رای

در این کتاب سعی شده از دورویکرد به نقش کارکردهای اساسی نظریه های جامعه شناختی در تکوین علم و فناوری در جوامع بشری پرداخته شود و از سوی دیگر نقش سیستم های اجتماعی در نضج فعالیت های علمی، رشد، تکوین و شکوفایی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

نوبت چاپ دوم
قطع کتاب رقعی
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا